Reken hier Romeinse cijfers om

Wil je getallen omrekenen naar Romeinse cijfers? Of wil je weten wat Romeinse cijfers zijn in ons stelsel?
Gebruik onze omrekentool hieronder.

Getal:
 

Romeinse cijfers:
 

Corrigeer een Romeins cijfer:
  

Romeinse Cijfers
Romeinse cijfers bestaan al meer dan 2500 jaar en zijn afkomstig uit het oude Rome. Binnen het systeem van Romeinse cijfers worden getallen weergegeven met symbolen. Het cijferschrift bestaat uit slechts 7 symbolen.
Dit zijn: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000).
Een symbool voor het getal 0 bestaat niet.

Romeinse cijfers schrijven
De waarde van een getal wordt bepaald door het totaal van de weergegeven symbolen. Daarbij is de volgorde van de cijfers niet willekeurig, maar worden ze van hoog naar laag geschreven.

In principe worden alle waardes bij elkaar opgeteld, behalve wanneer er een lager cijfer vóór een hoger cijfer staat. Wanneer dat het geval is wordt het lagere cijfer namelijk van het hogere cijfer afgetrokken.

Voorbeeld: VI is dus 6 (5 + 1) en IV is 4 (5 – 1)

Er mag maximaal 1 cijfer worden afgetrokken.

De 8 wordt dus geschreven als VIII (5 + 1 + 1 + 1) en dus niet als IIX (10 – 1 – 1).

Een cijfer mag maximaal 3 keer achter elkaar voorkomen.
Het getal 9 wordt dan ook geschreven als IX (10 – 1) en niet als VIIII (5 + 1 + 1 + 1 + 1).

Een cijfer mag alleen afgetrokken worden van een cijfer waarvan de waarde 5 of 10 keer zo hoog is.
Wanneer je 49 wilt schrijven, schrijf je dus XLIX ((50-10) + (10-1)) en niet IL (50 – 1).

De cijfers V (5), L (5) en D (500) mogen maximaal maar 1 keer gebruikt worden in een getal en mogen niet gebruikt worden om af te trekken. Men schrijft 95 dus als XCV ((100-10) + 5) en niet als VC (100 – 5).
Volgens bovenstaande regels is er altijd maar 1 manier om een getal samen te stellen.

Mocht je twijfelen of jou notatie de juiste is, vul deze dan in in het laatste veld hierboven. Druk op reken om en je in het veld er boven verschijnt de juiste notatie.